KEERC tani më posedon një stacion terreni i cili gjindet në Innovation and Training Park (ITP) në Prizren. Ky stacion ka hapësirë zyresh, biblioteke me literature me bashkekohore dhe laborator ku gjenden eksemplarë të shumtë të llojeve te flores dhe faunes te grumbulluar gjatë 6 shkollave verore të realizuara paraprakisht.

Hapësira e këtij stacioni mund të përdoret për organizime të ndryshme si: shkolla verore, trajnime, kurse të ndryshme për studentë dhe nxënës, takime të ekspertëve dhe grupeve hulumtuese vendore dhe ndërkombëtare etj.

The station has a wide range of facilities such as: laboratory equipment, binoculars, telescopes, nets and traps available for use, as well as illustrative material (eg skulls, preserved fish and reptiles, bird and mammal specimens, remains of game, collections of insects, mollusks, etc.) which are available for visitors.

Nese jeni të interesuar të përdorni stacionin e terrenit për hulumtime apo mësimdhënie na kontaktoni në: qenan.maxhuni@keerc.org info@keerc.org