VIZIONI YNE

Vizioni i KEERC është të krijojë një të ardhme të qëndrueshme dhe të ekuilibruar ekologjike për Kosovën dhe më gjerë ne rajon . Ne parashikojmë një shoqëri ku ndërgjegjësimi mjedisor është i rrënjosur thellë, dhe individët, komunitetet dhe institucionet punojnë në mënyrë aktive së bashku për të mbrojtur dhe përmirësuar mjedisin natyror për brezat e tanishëm dhe të ardhshëm. Përmes përpjekjeve tona, ne përpiqemi të nxisim një vlerësim dhe kuptim të thellë të ndërlidhjes midis njerëzve dhe natyrës, duke frymëzuar veprime të përgjegjshme për të zbutur sfidat mjedisore dhe për të promovuar kujdesin mjedisor