MISIONI YNË

Misioni i KEERC është të udhëheqë në rrugëtimin për edukimin mjedisore, hulumtimin dhe avokimin, duke synuar për një mjedis të qëndrueshëm dhe të zhvilluar në Kosovë. Ne jemi të angazhuar për të ofruar programe të nivelit të lartë të edukimit mjedisor si në cilësi ashtu edhe inovative, që fuqizojnë individët me njohuri, aftësi dhe një ndjenjë përgjegjësie për të bërë pjesë aktive si kampionë mjedisore. Përmes nismave tona të hulumtimit të nivelit të lartë, synojmë të krijojmë njohuri të çmuara mbi çështjet mjedisore, duke kontribuar në marrjen e vendimeve në bazë të provave dhe formulimin e politikave. Përveç kësaj, ne angazhohemi aktivisht me palët e interesuara, politikanët dhe komunitetet për të promovuar praktika të qëndrueshme, përpjekjet për ruajtjen dhe mbrojtjen e burimeve natyrore. Së bashku me partnerët tanë, punojmë me ngulm drejt ndërtimit të një të ardhme më të gjelbër, më të shëndetshme dhe më të qëndrueshme për të gjithë.