Sikurse vitet e tjera, Dr. Gregor Schmitz nga Universiteti i Konstanzit të Gjermanisë ka sjellë me vete 10 studentë nga Gjermania ndërsa tri vende janë rezervuar për studentët e Universitetit të Prishtinës.

Do të ketë gati dy javë udhëtime në terren në kursin për zoologji, mbledhjen e të dhënave dhe ekzemplarëve, metodat e ndryshme të kapjes se shtazeve dhe aftësitë e përgatitjes (kryesisht insektet, por edhe gjitarët e vegjël).

Ekskursionet e fundit në 2019 kanë qenë një eksperiencë mahnitëse për të gjithë pjesëmarrësit, duke marrë jo vetëm njohuri shkencore, por edhe kultura të ndryshme dhe duke krijuar miqesi mes dy vendeve.

Data e shkollës verore 2023 është 23 gushtrd – 5 shtator.th -